Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Konferencja "Zwalczanie nadużyć finansowych przy dystrybucji środków europejskich. Polskie doświadczenia."

Na konferencji, która odbyła się 30 maja 2011 r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha przy ulicy Bednarskiej 16 w Warszawie, podsumowany został projekt realizowany wspólnie z Komendą Główną Policji oraz Komendą Główną Policji Słowackiej pt.: „Wzmocnienie system zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa”, finansowany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach programu Hercule II. Projekt wdrażany był na mocy umowy nr OLAF/2010/D7/033 w okresie 1 stycznia - 31 maja 2011.

W konferencji wzięli udział: Marek Kaduczak - Naczelnik Wydziału Prawnego Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), dr Krzysztof Wiciak - wykładowca Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. Krzysztof Hajdas - przedstawiciel Komendy Głównej Policji oraz Andrzej Sadowski - wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

Andrzej Sadowski, odwołując się do przykładów malwersacji, mających miejsce w innych krajach europejskich, podkreślił wagę problemu, jakim są nadużycia finansowe przy dystrybucji środków europejskich. Jego zdaniem kluczową rolę w zapobieganiu tym nadużyciom pełni dostęp do informacji: „Polska jest na początku swojej drogi w wykorzystywaniu funduszy unijnych, dlatego szeroka informacja i edukacja urzędników, pracowników wymiaru sprawiedliwości i policjantów ma ogromne znaczenie dla tego, by dystrybucja środków europejskich odbywała się zgodnie z prawem. To właśnie rozpowszechnienie informacji na temat skutecznego przeciwdziałania korupcji w ramach wykorzystywania pieniędzy unijnych było głównym celem projektu Centrum im. Adama Smitha i Komendy Głównej Policji, współfinansowanego przez Europejski urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)”.

Przedstawiciel Komendy Głównej Policji, podinsp. Krzysztof Hajdas, powiedział, że zdecydowana większość przestępstw związanych z wykorzystaniem środków unijnych dotyczy sektora rolnictwa. Ponadto wskazał, że „w 2010 roku prowadzono kilkaset spraw dotyczących działania na szkodę Unii Europejskiej. Z reguły były to sprawy drobne choć zdarzały się także postępowania prowadzone w szerokim zakresie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.”

Marek Kaduczak (OLAF) podkreślił, że dla Urzędu „największe znaczenie ma współpraca z organami krajowymi poszczególnych członków Unii Europejskiej, gdyż to one, jak np. sądy krajowe, są pierwszymi organami stosującymi prawo wspólnotowe. OLAF niezwykle ceni sobie współpracę z Centrum im. Adama Smitha i Komendą Główną Policji w Polsce, bowiem te instytucje mają znaczący wpływ na upowszechnianie wiedzy na temat tego jak skutecznie chronić interesy finansowe Unii Europejskiej. Musimy uświadomić sobie, że budżet Unii Europejskiej jest ok. dwa razy większy niż budżet Polski. Duża część budżet unijnego, który składa się z podatków płaconych przez obywateli Unii, czyli m.in. Polaków, to właśnie fundusze unijne. Dlatego też tak bardzo zależy nam na tym, by pieniądze, które wypływają z Unii, były chronione w jak najwyższym stopniu i trafiały do poszczególnych krajowych beneficjentów w postaci funduszy europejskich.”

Dr Krzysztof Wiciak, autor podręcznika pt. „Wybrane problemy przestępczości na szkodę Unii Europejskiej oraz metody ich zwalczania” wydanego w ramach projektu, omówił praktyczne aspekty problemów, z jakimi spotykają się zarówno pracownicy instytucji zarządzających i wdrażających fundusze unijne oraz kontrolujących dystrybucję tych środków, jak i policjanci. Jego zdaniem „ilość projektów realizowanych w ramach programów europejskich jest bardzo duża, w związku z czym współpraca instytucji krajowych i europejskich, takich jak OLAF, oraz szeroka edukacja w krajach członkowskich ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowej dystrybucji środków unijnych, tym bardziej, że współpraca taka istniała jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na poziomie dystrybucji środków przedakcesyjnych.”

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...