Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Nowi jeźdźcy Apokalipsy

CENA CZERWONEGO PAPIERU

Recesja, inflacja, bezrobocie, deficyt budżetowy -współcześni jeźdźcy Apokalipsy najechali na polską gospodarkę w I kwartale 1991r.

Skąd przybywają? Wśród rozmaitych wyjaśnień szczególną popularnością cieszą się te, które głoszą, że jednym z istotnych powodów obecnych tarapatów jest załamanie eksportu do krajów d. RWPG -w szczególności do ZSRR. Załamanie to jest skutkiem zmiany zasady rozliczeń i sprowadza się do likwidacji rubla transferowego i zastąpienia go walutami wymienialnymi.

Dokonajmy analizy tego twierdzenia. Wg „Komunikatu o sytuacji gospodarczej kraju w I kwartale” opracowanego przez GUS („Rzeczpospolita” 29.04.1991) w roku 1990 nasz eksport do europejskich krajów RWPG wyniósł 29,085 bln. złotych, zaś import 20,151 bln. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła więc 8,934 bln złotych. Oznacza to, że w zeszłym roku wysłaliśmy do naszych przyjaciół maszyny, surowce, urządzenia i inne towary wartości prawie 9 bilionów, za które otrzymaliśmy w zamian -jak to obrazowo wyjaśniał Amerykanom prof. Milton Friedman -kupę papieru pomalowanego na czerwono.

Istota tej operacji polegała na tym, że przedsiębiorstwa eksportowały swoje wyroby, za co otrzymywały od importera owe nieodżałowane transferowe ruble. Natychmiast udawały się do banku, który wymieniał im czerwony papier na złotówki po kursie ustalonym przez NBP. Skąd banki brały na to pieniądze? Są dwie możliwości: albo dostawały je z budżetu (dotacje), albo prosto z drukarni (inflacja).

Podsumujmy. Produkcja eksportowa do krajów d. RWPG kosztowała państwo w 1990 r. 9 bilionów złotych. Obciążyła ona obywateli bezpośrednio (zwiększone wydatki budżetowe) lub pośrednio (podatek inflacyjny). Tak więc, zeszłoroczna praktyka dowodzi, że utrzymywanie jej w dalszym ciągu nie tylko nie zapobiega niektórym wymienionym we wstępie nieszczęściom, lecz wręcz je generuje (deficyt budżetowy, inflacja).

Co do recesji zaś, to nie jest ona przecież zjawiskiem bezwzględnie niepożądanym. Dużo większe zło stanowi utrwalanie archaicznej struktury gospodarczej, nastawionej na produkcję nikomu niepotrzebnych i w dodatku beznadziejnej jakości dóbr (?).

Gdyby ktoś nie został tym rozumowaniem przekonany, to oświadczam, że za niewielką prowizję gotów jestem malować papier na czerwono i wręczać go dyrektorom upadających przedsiębiorstw -tyle, ile zdołają udźwignąć.

Rzeczpospolita 8.V.1991

Krzysztof Dzierżawski

 

*) Dla porównania: Budżet na 1990 r. przewidywał wydatki na obronę narodową w wysokość 10,083 bin zł.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...