Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Ordynacja wyborcza a wynik głosowania

Dnia 18 września 2017 r. w Centrum im. Adama Smitha odbyło się spotkanie nt. wpływu ordynacji wyborczej na wynik głosowania. Dyskutowano nad rodzajem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), które należałoby wprowadzić do polskiego systemu wyborczego. Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie prof. Marka Kamińskiego, eksperta Centrum im. Adama Smitha z Uniwersytetu Kalifornijskiego, autora książki pt.: Ordynacje większościowe i JOW-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej.

Zdaniem M. Kamińskiego wybór ordynacji wyborczej ma duży wpływ na wynik wyborów. Na 246 przypadków wybory parlamentarne odbywają się w 85 przypadkach w JOW-ach, wybory proporcjonalne (głównie w systemie list partyjnych) w 85 przypadkach w okręgach wielomandatowych; w 13 okręgi wielomandatowe współwystępują z nieproporcjonalnymi metodami głosowania; w 40 część mandatów przyznawane jest w JOW-acha część w JOW-ach, a w 22 przypadkach odnotowano współistnienie różnych systemów, bądź system nie został zidentyfikowany.

M. Kamiński uważa, że JOW-y to zauważalnie częściej prowadzą do systemu rządów skutecznych i odpowiedzialnych. Jako długofalowe konsekwencje polityczne wprowadzenie JOW-ów wyróżnił on takie tendencje jak: tworzenie się systemu dwupartyjnego, sprawne formowanie się rządu, stabilizacje systemów politycznych, aktywizacje wyborców, niski koszt kampanii wyborczej oraz wyższy poziom demokracji wewnątrz partii. M. Kamiński dodał, że wprowadzenie JOW-ów może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami m.in. z zagrożeniem manipulacji okręgami wyborczymi (tzw. gerrymandering), rozdawnictwem pieniędzy publicznych czy wzrostem liczby zmarnowanych głosów. Jednak według M. Kamińskiego istnieją metody przeciwdziałania manipulacjom okręgów wyborczych m.in. wprowadzenie niezależnych komitetów wyznaczających granice czy ustalenie specjalnego algorytmu zmiany granic okręgów. Poruszył on też kwestię zgodności wprowadzenia JOW-ów z Konstytucją RP, w której jest napisane, że wybory powinny być proporcjonalne nie precyzując o jaką proporcję chodzi.

M. Kamiński zasugerował, że wprowadzenie systemu mieszanego równoległego jest opcją politycznie łatwiejszą do przeprowadzenia z czym zgodził się Marek Borowik ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa twierdząc, że Polska nie jest jeszcze przygotowania na wprowadzenie powszechnych JOW-ów. Za to Tadeusz Szumowski (b. Ambasador RP w Indonezji) stwierdził, że ordynacja wyborcza na wzór australijski (tj. rangowanie wszystkich kandydatów, jeśli  jest kandydat który otrzymał ponad połowę głosów wygrywa, jeśli nie to kandydat z najmniejszą liczbą pierwszych głosów zostaje usunięty z listy, i znów sprawdza się czy któryś z kandydatów nie otrzymał przynajmniej 50 % głosów) przy wprowadzeniu obowiązkowych wyborów byłaby najlepszą możliwością dla Polski.

Kwestia wprowadzenia przymusowego głosowania wzbudziła kontrowersje wśród uczestników. Z T. Szumowskim nie zgodził się Olaf Wojak, ekspert Centrum im. A. Smitha (prowadzący program Radio Strefa Biznesu) twierdząc, że wybory to nie jest przymus tylko przywilej społeczny. Uznał także, że niska frekwencja wyborcza w Polsce związana jest z permanentnym niespełnianiem obietnic wyborczych przez polityków.

Dr. Janusz Grobicki, ekspert Centrum A. Smitha (zastępca Redaktora Naczelnego Miesięcznika Bank) dodał, że niski odsetek wyborczy wiąże się z możliwością manipulowania wynikiem głosowania. Zwolennikiem wprowadzenie przymusowych wyborów był Paweł Brandt, (Stowarzyszenie e-Rzemiosło) dodając, że próg wyborczy powinien zostać obniżony dając szanse stowarzyszeniom na wejście do Sejmu.

Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha poruszył problem jakości polskiej elity politycznej. Według niego miarą degradacji polityczne jest rosnący dług publiczny a konsekwencją tego może być nieodległa utrata suwerenności. Paweł Zdun (Ruch Kontroli Wyborów) zgodził się z przedmówcą dodając, że na polskiej scenie politycznej można zauważyć brak woli elit rządzących do zmiany systemu politycznego i ordynacji wyborczej. Paweł Skotarek (Koordynator Klubu Republikańskiego Warszawa Praga-Południe i członek stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Południe) dodał, że w Polsce ciężko jest zmienić związany z systemem głosowania status quo i dlatego zmiana ordynacji to program na lata. Jednak jak podkreślił wprowadzenie JOW-ów jest możliwe i potrzebne. Według niego zaletą JOW-ów jest prostota, zrozumiałość, klarowny wynik, a w konsekwencji wyższa frekwencja. Dodał, że wprowadzenie JOW-ów wiąże się z promowaniem lokalnych liderów. Podobnego zdania był dr. Marcin Masny, ekspert Centrum im. Adama Smitha, mówiący, że wyższa frekwencja jest w sytuacji kiedy wyborcy głosują na osobę a nie na partię (tak, jak jest to w założeniach systemu JOW).

M. Borowik poruszył problem tzw. zmarnowanych głosów w obecnym systemie wyborczym w Polsce. M. Kamiński stwierdził, że w JOW-ach odnotowuje się niższy procent zmarnowanych głosów niż w systemach wyborów proporcjonalnych.

W trakcie spotkania często poruszany był temat odpowiedzialności elit politycznych. Jacek Ślotała powiedział, że w polskiej kulturze od trzydziestu lat nie ma przykładu rozliczania z obietnic wyborczych polityków. M. Kamiński dodał, że odpowiedzialność polityków rozmywa się wtedy kiedy partie wchodzą w koalicje, a wprowadzając system JOW pojawi się tendencja do tworzenie dwupartyjnego sejmu, dzięki czemu nie będzie koalicji i łatwiejszym będzie rozliczanie polityków z ich obietnic.

Pod koniec spotkania pani Alina Kozińska-Bałdyga (prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych, prezydent Polskiej YWCA) dodała, że nastroje społeczne wskazują na to, że niebawem nastąpią poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Uważa także, że to obywatele są siłą, która będzie te zmiany prowokować.

M. Kamiński podsumował spotkanie mówiąc, że Jednomandatowe Okręgi Wyborcze mają więcej zalet niż wad. JOW-y wiążą się z dużym poziomem pluralizmu politycznego i chociaż w Polsce są kwestią słabo zbadaną warto jest zastanowić się nad tym systemem ordynacji wyborczej.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...