Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Podyplomowe Studia Menedżerskie – Innowacyjne zarządzanie gminą

Centrum im. Adama Smitha wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna nabór na „Podyplomowe Studia Menedżerskie – Innowacyjne zarządzanie gminą”.

Studia te adresowane są do liderów samorządu terytorialnego, szczególnie z polskich miast i gmin.

Unikalność naszej oferty wynika z połączenia najwyższych kwalifikacji wykładowców akademickich największej polskiej uczelni z wiedzą i doświadczeniem praktyków życia gospodarczego oraz na wprowadzeniu do programu znaczącego komponentu prezentacji
i analizy studium przypadku (ang. case studies), odwołujących się do najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych.

Wykładowcy prowadzący zajęcia będą rekrutowali się spośród pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Zarządzania UW oraz praktyków życia gospodarczego, w tym licznej grupy ekspertów Centrum im. Adama Smitha, z bogatym doświadczeniem zawodowym wyniesionym z praktyki krajowej i zagranicznej.

Studia te adresowane są do liderów samorządu terytorialnego, szczególnie z polskich miast i gmin. Zważywszy na strukturę i treści programu oraz kompetencje i poziom wykładowców, chcielibyśmy zaprosić na studia przede wszystkim wójtów, burmistrzów i prezydentów, ich zastępców, sekretarzy i skarbników, dyrektorów oraz pracowników kluczowych wydziałów w urzędach gmin i miast, dyrektorów jednostek budżetowych, a także członków zarządów spółek komunalnych.

Studia będą prowadzone w trybie dwusemestralnym i będą obejmowały łącznie 162 godziny wykładowe. Program obejmował będzie wykłady i konwersatoria w piętnastu blokach tematycznych, przedstawionych w załączonej tabeli. Pierwsza ich edycja zostanie przeprowadzona w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022, począwszy od 22/23.10.2021 r., a zakończona zostanie 24/25.06.2022 r. Słuchacze otrzymają dyplom Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia zakończone  zostaną napisaniem przez słuchaczy pracy końcowej, której tematem będzie projekt rozwiązania ważnego zagadnienia dla gminy, z której pochodzi słuchacz.

Ze względu na elitarny charakter studiów oraz organizację procesu dydaktycznego przewidujemy udział nie więcej niż 2-3 osób z jednej jednostki samorządowej w jednym cyklu.

 

Aplikacja na studia odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:https://smith.sorga.pl/rekrutacja?r=Ankieta

 

Kandydatów na studia uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól ankiet i wniosków oraz załączenie (w formie skanów lub plików elektronicznych) wymaganych dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister) w formacie PDF,
 • skan wypełnionego podania o przyjęcie na studia (formularz do pobrania pod adresem: http://www.wz.uw.edu.pl/files/studia/PSM/Podanie_PSM_CAS.pdf ) w formacie PDF,
 • życiorys (do 2000 znaków) w formacie PDF,
 • jednej kolorowej fotografii w formacie JPG.

  Opłatę za studia należy wnieść na rachunek: 86 2130 0004 2001 0190 7039 0003 w ciągu 14 dni od daty złożenia zgłoszenia, jednak nie później niż do 31.08.2021 roku.

 

Limit miejsc w roku akademickim 2021/22: sześćdziesiąt

Zajęcia prowadzone będą w grupach wykładowych i seminaryjnych po 20-30 osób.

Ze względu na unikalny charakter studiów oraz organizację procesu dydaktycznego przewidujemy udział nie więcej niż 2 - 3 osób z jednej jednostki samorządowej terytorialnego w jednym cyklu studiów.

 

I tura naboru: od 14.07.2021r. do 31.08.2021r.

W miarę dostępności miejsc przeprowadzona zostanie II tura naboru, która zakończy się w dniu 22.10.2021 roku.

 

Sylwetka absolwenta:

 • Absolwent studiów posiądzie wiedzę z zakresu praktycznego planowania i zarządzania strategicznego wraz z umiejętnością zdefiniowania i wykorzystania posiadanych aktywów (miękkich i twardych) oraz przenoszenia zadań wynikających z celów strategicznych na poziom zarządzania operacyjnego, na poziomie właściwej JST.
 • Ponadto absolwent studiów uzyska wiedzę i kompetencje służące poprawie sprawności i efektywności zarządzania gminą oraz jej jednostkami organizacyjnymi.
 • Nabędzie również umiejętności w budowaniu relacji z mieszkańcami - odbiorcami usług publicznych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze studiami, uprzejmie prosimy o  bezpośredni kontakt z biurem studiów:

 • siedziba biura: Centrum im. Adama Smitha, ul. Bednarska 16, 01-321 Warszawa
 • telefon kom.: +48 534 551 451
 • adres e-mali: [email protected]

 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...