Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Politycy zastępują rynek w gospodarce

Jan Małek – krótki wywiad z Andrzejem Sadowskim

Politycy zastępują rynek w gospodarce

Jan M. Małek: W Polsce ma teraz miejsce upaństwawianie przedsiębiorstw, które stały się prywatnymi. Jak jest to możliwe i jak się ono odbywa?

Andrzej Sadowski: W  Polsce jest możliwa renacjonalizacja** bo nie ma jej zakazu w Konstytucji RP. Bezskutecznie zabiegali o odpowiedni w niej artykuł eksperci naszego Centrum im. Adama Smitha w sejmowej komisji konstytucyjnej.

Dlatego tez może mieć miejsce renacjonalizacja rynkowa, która się cały czas zresztą odbywa. Polega to na tym, ze różne agencje rządowe i fundusze kupują m.in. na giełdzie akcje prywatnych przedsiębiorstw, lub niedawno sprywatyzowanych. Przedsiębiorstwa te czasami nie wiedza, ze państwo (znów) już rynkowo posiadło ich pakiet, czasami znaczący.

Pojęcia „renacjonalizacja” używam tu w szerszym znaczeniu, ze względu na wywoływane skutki i intencje rządzących. Jeżeli za pomocą pieniędzy podatników kontroluje się cale branże gospodarki, oraz dokonywuje się non stop ingerencji polegających na podtrzymywaniu zarówno państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw, łącznie z tymi które zostały sprywatyzowane po upadku PRLu to ma to znamiona procesów re i nacjonalizacyjnych. Np. Agencja Rozwoju Przemysłu wypuszcza papiery dłużne na kilkaset milionów złotych dla wielokrotnie zbankrutowanych przedsiębiorstw. Papiery te dostają banki, aby pokryć straty wynikające z dotychczasowego ich finansowania. Formalnie nie jest to renacjonalizacja, ale ma wszelkie jej znamiona i tak powinna być postrzegana. Ten proces jest ciągły. Gdy po raz pierwszy odważono się na użycie słowa renacjonalizacja spotkało się to z aplauzem zdesperowanych załóg bankrutujących przedsiębiorstw i części elity politycznej.

Jan M. Małek: Jaka jest różnica pomiędzy okresem przełomu lat 80 i 90.tych, a dniem dzisiejszym?

Andrzej Sadowski: Obecnie przedsiębiorczość jest systemowo prześladowana. Zablokowanie prywatnej przedsiębiorczości powoduje, ze jak bankrutuje duża firma, taka jak stocznia, to ludzie z niej nie maja gdzie szukać pracy. Na początku lat 90-tych było inaczej. Kilka milionów osób straciło prace w upadającym sektorze publicznym, ale znajdowało ja w nowo powstającym prywatnym i dlatego do 1998 roku bezrobocie sukcesywnie malało aż do poziomu poniżej 10 %.

Jan M. Małek: Czy ostatni rządowy program antykryzysowy jest w stanie zatrzymać ten bieg rzeczy?

Andrzej Sadowski: Z trwogą stwierdzamy po tych ostatnich prezentacjach, że ani rządzący, ani opozycja nie ma, jakiegokolwiek programu, który realnie odwróciłby pogarszającą się sytuację w Polsce. Kryzys instytucji państwa już mamy. W wyniku niewydolności np. wymiaru sprawiedliwości przedawniają się największe afery kryminalne, które "czekają" na rozpatrzenie latami w sąadach. System, coraz dalszy od rynku ale i też demokracji wedle chociażby opinii Stanisława Lema czy prof. Marcina Króla jest niewydolny i tego miarą jest poziom bezrobocia, który niedługo może przekroczyć 20 %. Programy rządowe i propozycje opozycji w żadnej mierze nie odmienią obecnego stanu rzeczy na lepsze, bo nie potrafią zidentyfikować źródła sukcesu gospodarczego, jakim jest praca własnych obywateli.

Jan M. Małek: Jaka jest propozycja Centrum im. Adama Smitha?

Andrzej Sadowski: Nie ma żadnych przeszkód w przywróceniu Ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej z 1988 roku. Restytucja tej konstytucji polskiej wolnej przedsiębiorczości oznacza likwidację biurokratycznego garbu, który przytłacza i niszczy przedsiębiorców. Brakuje tylko woli politycznej zarówno rządu jak i opozycji, aby powrócić do źródeł polskiego sukcesu gospodarczego.

Konieczna jest jak najszybsza zmiana ustroju podatkowego, a tak naprawdę to zmiana systemu finansów publicznych. Bez tych zmian kolejne propozycje reform będą miały charakter trzeciorzędny i nieadekwatny do powagi sytuacji w naszym kraju.

 

JMM:  Dziękuję za wyjaśnienia.

 

** renacjonalizacja oznacza ponowne przejęcie na własność państwa sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Rozwiązane takie zaproponowano po bankructwie Dewoo-FSO i Stoczni Szczecińskiej, będącymi firmami prywatnymi.

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...