Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

RAPORT O FUNKCJONOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE

Bez wymiaru sprawiedliwości sama sprawiedliwość pozostaje, zarówno dla obywateli jak i dla organów władzy, zaledwie hasłem. Historia zna zarówno przykłady dobrego prawa, niweczonego przez źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, jak i prawa niegodziwego, którego szkodliwe oddziaływanie podlegało korekturom za sprawą aktów stosowania prawa. Państwo prawne ujawnia się z perspektywy obywatela w mniejszym stopniu poprzez jakość regulacji prawnych, w większym zaś, gdy obywatel zwraca się ze skargą do sądu administracyjnego, gdy domaga się rozpatrzenia swej sprawy przez sąd, wreszcie gdy wraz z rodziną czuje się bezpieczny w miejscu swego zamieszkania, aktywności zawodowej, gdy podróżuje i spędza czas wolny; gdy wie, że policja działa sprawnie, a winni naruszeń prawa ponoszą zasłużoną karę. „Raport o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce”, sporządzony przez Fundację Ius et Lex oraz Centrum im.Adama Smitha dostarcza całościowych danych za lata 2000-2004. Jest to możliwe dzięki ujęciu, które słusznie z punktu widzenia analizy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje zainteresowaniem badawczym nie tylko sądy powszechne i administracyjne, ale także działalność policji oraz więziennictwo. Pełna treść raportu znajduje się w poniższym załączniku.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...