Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Silver Economy - gospodarka senioralna.

7 listopada 2013 roku Centrum im. Adama Smitha  zorganizowało konferencję prasową, podczas której zaprezentowano raport przygotowany przez Marzenę Rudnicką (Eksperta CAS) oraz prof. Aleksandra Surdeja (Eksperta CAS) poświęcony rodzącej się w Polsce nowej gałęzi gospodarki – tzw. Sliver Economy.

 

 

Gospodarka senioralna może pozwolić uzyskać Polsce istotną przewagę konkurencyjną ze względu na atrakcyjność cenową przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu medycznego i opiekuńczego – to główna konkluzja płynąca z Raportu. Na konferencji przedstawiono też propozycje działań oraz rozwiązań, które dotyczą rozwoju usług opiekuńczych dla seniorów w województwie opolskim, nad którymi pracuje aktualnie Centrum im. Adama Smitha. Rozwiązania te mogą stać się referencyjne dla reszty kraju.

 

 

Problemów starzejącego się społeczeństwa, jak pokazują światowe doświadczenia, nie da się efektywnie zrealizować zmasowaną interwencją administracji i olbrzymimi środkami publicznymi. Stąd proponowane rozwiązania wynikają z naturalnej odpowiedzi rynku na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie usług opiekuńczych. Ich realizacja musi szanować wolność i godność osoby oraz uwzględnić odpowiedzialność rodziny i wspólnot społecznych za warunki jej realizacji.

 

 

Mimo, że władze Województwa Opolskiego nad wyraz dobrze rozwinęły system opieki socjalnej, to dla zwiększenia jego możliwości, należy skoncentrować się na rynkowych usługach opieki nad seniorami. Bazują one na kapitale prywatnym i skierowane są dla beneficjentów nie tylko z lokalnego rynku. Umożliwi to rozwinięcie na Opolszczyźnie segmentu gospodarki specjalizującego się w usługach opiekuńczo-medycznych dla seniorów.

 

 

W naturalny sposób stworzone zostaną nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności, czytamy w Raporcie Centrum im. Adama Smitha.

 

 

Opolskie zyska nową regionalną specjalizację w postaci „gospodarki senioralnej“. Poprzez systemy opiekuńcze integracja międzypokoleniowa będzie miała, poza dobrem społecznym, pozytywny wymiar ekonomiczny.

 

 

Przedstawione zostały trzy nowatorskie rozwiązania takie jak klaster usług senioralnych, placówka opiekuńcza w zamkniętym obiekcie oraz wioska seniora,  których wprowadzenie w znacznej mierze opiera się na kapitale prywatnym oraz współpracy i zaangażowania władz samorządowych.

 

 

Jako  najważniejsze korzyści płynące z proponowanych działań Raport wymienia:

·         Stworzenie nowej gałęzi lokalnej gospodarki służącej zaspokojeniu potrzeb seniora.

 

 

·         Utworzenie nowych miejsc pracy w zakresie usług opiekuńczych i towarzyszących.

 

 

·         Przygotowanie warunków do imigracji osób z uprawnieniami emerytalnymi zdobytymi za granicą.

 

 

·         Wprowadzenie w skali kraju nowej jakości opieki nad seniorami.

 

·       Przygotowanie szerokiej, ogólnodostępnej i zintegrowanej oferty usług dla seniorów oraz podmiotów towarzyszących temu sektorowi poprzez powołanie Klastra Usług Senioralnych, platformy zorganizowanego i kompleksowego systemu zarządzania usługami opiekuńczymi i towarzyszącymi. 

 

 

Dzięki zaproszeniu europejskich seniorów na Opolszczyznę nastąpi odwrócenie niebezpiecznego kierunku przepływu zasobów ludzkich i finansowych. Naturalnym efektem „gospodarki senioralnej“ w komercyjnym wymiarze będzie praca dla Opolan w ich własnym środowisku, podkreślają eksperci Centrum.

 

 

Sukces  „gospodarki senioralnej“ w Polsce i na Opolszczyźnie – według ekspertów CAS – zależeć będzie od  umiejętnego skoncentrowania usług opiekuńczych (np. klaster) oraz wykorzystana przewag konkurencyjnych polegających na wysokich kwalifikacjach przy ich lepszych cenach.

Więcej informacji

 

 

Marzena Rudnicka - współautorka raportu o specjalnej strefie senioralnej, ekspert Centrum im. Adama Smitha

Tel/ 509-586-510
Email/ [email protected]

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...