Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Umożliwienie organizacji zgromadzeń wspólników przez Internet

Centrum im. Adama Smitha w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych ma przyjemność zaprosić konferencję informacyjną 18.12 o inicjatywie legislacyjnej Centrum im. Adama Smitha umożliwienia organizacji zgromadzeń wspólników przez Internet, którą  otworzy wiceprezes GPW p. Piotr Borowski.

14 grudnia Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Centrum im. Adama Smitha wraz z ekspertami Panem Piotrem Sekulski i Panem Piotrem Mijalem przedłożył Kancelarii Prezydenta RP projekt ustawy umożliwiający odbywanie elektronicznych (przez Internet) zgromadzeń wspólników w najpopularniejszej w Polsce spółce – spółce z o.o. Projekt zostanie przedstawiony w Sejmie jako inicjatywa ustawodawcza. Tym samym działania Centrum im. Adama Smitha powinny doprowadzić do szybszego podejmowania istotnych decyzji we wskazanej spółce, co wydatnie poprawi otoczenie regulacyjne biznesu w Polsce.

Celem Konferencji jest przedstawienie sygnalizowanego projektu  oraz historii jego powstawania. W związku z tym, iż podejmowana tematyka dotyczy prowadzonej przez Panią/Pana działalności, zwracam się z propozycją wzięcia udziału w zorganizowanej przez Centrum im. Adama Smitha i i Giełdy Papierów Wartościowych Konferencji.

Data: Wtorek, 18 grudnia 2018 r.

Godzina:  15:30 do 17.00

Miejsce:  Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4, piętro 3, sala 3042

Umożliwienie organizacji zgromadzeń wspólników przez Internet

Coraz częściej prawo spółek poszukuje rozwiązań spraw korporacyjnych korzystających z dobrodziejstwa Internetu. Dziś nie tylko prowadzona działalność, ale także wewnętrzne stosunki w spółkach z o.o. mają często charakter międzynarodowy. W praktyce oznacza to codzienne funkcjonowanie wspólników i członków zarządu w różnych państwach, nierzadko w różnych strefach czasowych. W związku z licznymi głosami przedsiębiorców, którzy zaczęli zauważać pojawiające się na co dzień problemy prawne, Centrum im. Adama Smitha, które zaproponowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

Typową, coroczną czynnością korporacyjną w spółce z o.o. jest organizacja zgromadzenia wspólników. Celem zgromadzenia wspólników jest m.in. podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W sytuacji faktycznego przebywania przez wspólników w różnych miejscach w Polsce lub na świecie, zorganizowanie zgromadzenia wspólników stanowi wyzwanie logistyczne zarówno dla spółki jak i wspólników.

W związku z tym możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przez Internet była atrakcyjna od dawna. Niestety ze względu na wątpliwości prawne dotyczące legalności odbywania zgromadzeń wspólników na odległość, wspólnicy nie decydowali się na przeprowadzanie zgromadzeń wspólników przez Internet. Odbywanie elektronicznych zgromadzeń wspólników w tym trybie było dopuszczalne w europejskich odpowiednikach polskiej sp. z o.o. – niemieckiej GmbH oraz luksemburskiej SARL.

Zaproponowany przez Centrum im. Adama Smitha projekt ustawy zakłada wyraźne wprowadzenie do polskiego prawa instytucji elektronicznych zgromadzeń wspólników (zarówno w formie telezgromadzeń jak i wideokonferencji). Podczas takiego zgromadzenia dopuszczalne będzie podejmowanie uchwał w formie cyfrowej.

Projekt nowelizacji został stworzony przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha, którzy weszli w skład grupy roboczej utworzonej z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP. Dzięki projektowanym zmianom istotne dla spółki decyzje będą mogły być podejmowane szybciej. Na zmianach skorzystają także spółki posiadające zagranicznych inwestorów, którzy uzyskają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu spółek.

Piotr Mijal i Piotr Sekulski – eksperci Centrum im. Adama Smitha

Piotr Sekulski - ekspert z zakresu regulacji podatkowych, prawnik związany zawodowo i naukowo z prawem podatkowym, a także z prawem pracy i zabezpieczeń społecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a obecnie doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na tym wydziale. Współpracował z wydziałami prawa Uniwersytetów w Buffalo (USA) oraz Salzburgu (Austria).

Piotr Mijal Prawnik przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Zawodowo i naukowo zajmuje się prawem spółek oraz prawem własności intelektualnej. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Absolwent studiów LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu (Niemcy) z zakresu prawa gospodarczego. Stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), uczestnik Polsko-Niemieckiego Seminarium Prawa Podatkowego organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Bochum.  Odbył staż badawczy na Universität Salzburg w Austrii. 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...