Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Zaproszenie na zebranie założycielskie akcji gospodarczej

 

Szanowni Panowie

 

Po wstepnej dyskusji, która miała miejsce na naszym spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim proponujemy ostateczne uformowanie naszych działań w następujący sposób.

Tworzymy grupę osób połączonych wolą wspólnego działania. Nadajemy tej grupie nazwę "Akcja Gospodarcza". Do grupy tej należą wyłącznic osoby imiennie zaproszone które złoią swój podpis pod poniżej załączoną deklaracją. Wprowadzenie nowej osoby może się odbyć wyłącznie za zgodą wszystkich członków grupy (prawo veta). Grupa nie formalizuje swojego istnienia i działa na mocy wlasnej decyzji. Jej celem jest udział w procesie powstawania w Polsce naturalnego efektywnego systemu gospodarczego. Cel ten chce osiągnąć przez oddziaływanie na wladzę i społeczerlstwo, wskazując konkretnych ludzi i wytwarzając odpowiednie postawy, służące realizacji tego celu. Grupa ta przez swoje merytoryczne i kompetentne zaangażowanie w procesy zmian gospodarczych będzie dążyła do osiągnięcia pozycji Niezależnego Autorytetu w sprawach gospodarczych Polski i to zarówno w wymiarze krajowym jak i na arenie międzynarodowej. Umożliwi jej to radykalne pomnożenie siły oddziaływania i pozwoli na wystąpienie w przyszłości jako eksponent interesów i poglądów pewnej, być może znacznej części społeczeństwa, grupy ogromnego, biernego obecnie tak zwanego milczącego środka. Tam należy szukać wsparcia dla polskich reform ustrojowych przez zmiany gospodarcze. Pozytywne wpisanie się w dwiadomość tej części społeczeństwa, zawładnięcie jego wyobraźnią otworzy szansę dla proponowanych przez nas ewolucyjnych, ale nieograniczonych zmian ustrojowych. Akcja Gospodarcza działać będzie przez permanentne zwracanie sie do władz i społeczeństwa z ocenami dotychczasowych tzw reformatorskich poczynań władzy i z własnymi propozycjami zmian.  Opracowania dotyczyć będą zagadnień konkretnych, koniecznych do podjęcia i możliwych do choćby częściowego rozwiązania w kilkumiesięcznym horyzoncie czasowym. Opracowania te drukować będziemy w wydawanym przez Akcję Gospodarczą biuletynie kierowanym do władz państwowych i środków masowego przekazu w Polsce i za granicą, a także do zagranicznych kół biznesu, zainteresowanych współpracą z Polską. W opracowaniu ocen I propozycji korzystać będziemy z ekspertów I doradców, których uznamy za kompetentnyvh dla naszej sprawy.

Dla pozystania środków na działanie członkowie Akcji Gospodaczej zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościa, której działalnść gospodarcza będzie pokrywała koszty działalności Akcji Gospodarczej.

         Akces do Akcji Gospodarczej prosimy wyrazić podpisem pod projektem spółki. Proponujemy by następne spotkanie odbyło się 3 grudnia o godz. 11.00 w Warszawie w lokalu przy ul. Narbutta 40 m. 1

 

 Łączymy wyrazy poważania

 

(Andrzej MachaIski)                               (Mirosław Dzielski)

 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...